Распоред одржавања семинара службених лица ФС Београда

5. августа 2019.

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА СУДИЈА И ДЕЛЕГАТА

10.08.2019. од 09,00 до 09,15 – ОТВАРАЊЕ СЕМИНАРА  СУДИЈА ЗОНСКЕ ЛИГЕ

10.08.2019. од 14,30 до 14,45 – ОТВАРАЊЕ СЕМИНАРА СУДИЈА ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ЛИГЕ

11.08.2019. од 09,00 до 09,15  – ОТВАРАЊЕ СЕМИНАРА ДЕЛЕГАТА ИНСТРУКТОРА – ПОСМАТРАЧА СВИХ БЕОГРАДСКИХ ЛИГА

11.08.2019. од 15,00 до 15,15 – ОТВАРАЊЕ СЕМИНАРА ДЕЛЕГАТА СПОРТСКИХ РАДНИКА СВИХ БЕОГРАДСКИХ ЛИГА  

17.08.2019. од 09,00 до 09,15 – ОТВАРАЊЕ СЕМИНАРА СУДИЈА МЕЂУОПШТИНСКЕ И ЛИГЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА

Председник ОФСБ – Филиповић Дејан

Комисија за теоретску проверу

 

СУДИЈЕ ЗОНСКЕ ЛИГЕ БЕОГРАДА

10.08.2019. – од 09,00 до 09,15 – отварање семинара

10.08.2019. – од 09,15 до 10,15 –  предавање правила игре

10.08.2019. – од 10,30 до 11,00 – теоретска провера

10.08.2019. – од 11,15 до 12,45 – видео едукација (анализа ситуација)

10.08.2019. – од 13,00 до 13,15 – разговор са комесаром

10.08.2019. – од 13:30 до 13:45 – резултати теоретске провере

11.08.2019. – од 17,30 до 19,00 – физичка провера

СУДИЈЕ ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ЛИГЕ                        

10.08.2019. – од 14,30 до 14,45 – отварање семинара

10.08.2019. – од 14,45 до 15,45 –  предавање правила игре

10.08.2019. – од 16,00 до 16,30 – теоретска провера

10.08.2019. – од 16,45 до 18,15 – видео едукација (анализа ситуација)

10.08.2019. – од 18,30 до 18,45 – разговор са комесаром

10.08.2019. – од 19:00 до 19:15 – резултати теоретске провере

11.08.2019. – од 19,00 до 20,30 – физичка провера

СУДИЈЕ ДЕВОЈКЕ ЗОНСКЕ И ПРВЕ БГД ЛИГЕ

11.08.2019. – од 20,30 до 21,00 – физичка провера

СУДИЈЕ МЕЂУОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

17.08.2019. – од 09,00 до 09,15 – отварање семинара

17.08.2019. – од 09,15 до 10,15 –  предавање правила игре

17.08.2019. – од 10,30 до 11,00 – теоретска провера

17.08.2019. – од 11,15 до 12,45 – видео едукација (анализа ситуација)

17.08.2019. – од 13,00 до 13,15 – разговор са комесаром

17.08.2019. – од 13:30 до 13:45 – резултати теоретске провере

18.08.2019. – од 17,30 до 18,00 – физичка провера

СУДИЈЕ ЛИГЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА        

17.08.2019. – од 09,00 до 09,15 – отварање семинара

17.08.2019. – од 09,15 до 10,15 –  предавање правила игре

17.08.2019. – од 10,30 до 11,00 – теоретска провера

17.08.2019. – од 11,15 до 12,45 – видео едукација (анализа ситуација)

17.08.2019. – од 13,00 до 13,15 – разговор са комесаром

17.08.2019. – од 13:30 до 13:45 – резултати теоретске провере

18.08.2019. – од 18,00 до 19,00 – физичка провера

СУДИЈЕ ДЕВОЈКЕ МЕЂУОПШТИНСКЕ И ЛИГЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА

18.08.2019. – од 19,00 до 19,30 – физичка провера

ДЕЛЕГАТИ ИНСТРУКТОРИ – ПОСМАТРАЧИ СВИХ БГД ЛИГА

11.08.2019. – од 09,00 до 09,15 – отварање семинара

11.08.2019. – од 09,15 до 10,15 – предавање правила игре

11.08.2019. – од 10,30 до 11,00 – теоретска провера

11.08.2019. – од 11,15 до 12,45 – видео едукација (анализа ситуација)

11.08.2019. – од 13,00 до 13,15 – разговор са комесаром

11.08.2019. – од 13,15 до 13,30 – резултати теоретске провере

ДЕЛЕГАТИ СПОРТСКИ РАДНИЦИ СВИХ БГД ЛИГА

11.08.2019. – од 15,00 до 15,15 – отварање семинара

11.08.2019. – од 15,15 до 16,15 – предавање правила игре

11.08.2019. – од 16,30 до 17,00 – теоретска провера

11.08.2019. – од 17,15 до 17,30 – разговор са комесаром

11.08.2019. – од 17,30 до 17,45 – резултати теоретске провере

 

Теоретски део семинара за судије и делегате одржаће се у ОШ Милан Ђ. Милићевић, а физичке провере судија одржаће се на Ади циганлици, СЦ. Фудбалски савез Београда.

Све судије и делегати су обавезни да изврше лекарски преглед до почетка семинара. Судије могу своја лекарска уверења доставити и канцеларији ОФСБ до четвртка, 08.08.2019.године до 14 часова, а делегати своја лекарска уверења доносе лично на дан одржавања семинара. Судије које не предају лекарски преглед до четвртка, морају свој лекарски да донесу на семинар.

Судије и делегати који не приложе потврду о лекарском прегледу неће моћи да присуствују семинару судија и делегата.

Судије које полажу испит за  стицање звања судије треће категорије  након саопштавања резултата теоретских провера остају на усмени део испита који ће почети у 14,00 часова.