Распоред одржавања семинара за судије и делегате свих Београдских лига

4. јула 2016.

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА

06.08.2016. Долазак најкасније до 09:45

06.08.2016. од 09,45 – 10,00 – ОТВАРАЊЕ СЕМИНАРА

СУДИЈЕ ЗОНСКЕ ЛИГЕ БЕОГРАДА

06.08.2016. – од 10,00 – 11,20 – предавања – ДВД

06.08.2016. – од 11,30 – 12,30 – предавања – психолог

06.08.2016. – од 12,45 – 13,30 – теоретска провера

06.08.2016. – од 13,30 – 14,30 – разговор са комесаром

06.08.2016. – од 14,30 – 15,00 – саопштење резултата теор. провера

07.08.2016. – од 10,00 – 12,00 – физичка провера

СУДИЈЕ ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ЛИГЕ                       

06.08.2016. – од 10,00 – 11,20 – предавања – ДВД

06.08.2016. – од 11,30 – 12,30 – предавања – психолог

06.08.2016. – од 12,45 – 13,30 – теоретска провера

06.08.2016. – од 13,30 – 14,30 – разговор са комесаром

06.08.2016. – од 14,30 – 15,00 – саопштење резултата теор. провера

07.08.2016. – од 12,00 – 14,00 – физичка провера

СУДИЈЕ ДЕВОЈКЕ ЗОНСКЕ И ПРВЕ БГД ЛИГЕ

07.08.2016. – од 14,00 – 15,00 – физичка провера

СУДИЈЕ МЕЂУОПШТИНСКЕ ЛИГЕ           

20.08.2016. – од 10,00 – 11,20 – предавања – ДВД

20.08.2016. – од 11,30 – 12,30 – предавања – психолог

20.08.2016. – од 12,45 – 13,30 – теоретска провера

20.08.2016. – од 13,30 – 14,30 – разговор са комесаром

20.08.2016. – од 14,30 – 15,00 – саопштење резултата теор. провера

21.08.2016. – од 10,00 – 12,00 – физичка провера

СУДИЈЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА    

20.08.2016. – од 10,00 – 11,20 – предавања – ДВД

20.08.2016. – од 11,30 – 12,30 – предавања – психолог

20.08.2016. – од 12,45 – 13,30 – теоретска провера

20.08.2016. – од 13,30 – 14,30 – разговор са комесаром

20.08.2016. – од 14,30 – 15,00 – саопштење резултата теор. провера

21.08.2016. – од 12,00 – 14,00 – физичка провера

СУДИЈЕ ДЕВОЈКЕ МЕЂУОПШТИНСКИХ ЛИГА И ЛИГА МЛАЂИХ

КАТЕГОРИЈА

21.08.2016. – од 14,00-15,00 – физичка провера

ДЕЛЕГАТИ СВИХ БЕОГРАДСКИХ ЛИГА

07.08.2016. – од  09,00 – 10,15 –  предавања-ДВД

07.08.2016. – од  10,45 – 11,30 –  теоретска провера

07.08.2016. – од  11,30 – 12,00 –  пропозиције

07.08.2016. – од  12,00 – 13,00 –  разговор са комесаром

07.08.2016. – од  13,00 – 13,30 – саопштавање резултата

Теоретски део Семинара за судије и делегате одржаће се у ОШ Милан Ђ. Милићевић, а физичке провере судија одржаће се у на стадиону Фудбалског клуба Партизан.

Све судије и делегати су обавезни да изврше лекарски преглед до почетка семинара. Судије могу своја лекарска уверења доставити и канцеларији ОФСБ најкасније два дана пред семинар (четвртак) до 15 часова, а делегати своја лекарска уверења доносе лично на дан одржавања семинара.

Судије и делегати који не приложе потврду о лекарском прегледу неће моћи да присуствују семинару судија и делегата.

Судије које    полажу испит за  стицање звања судије треће категорије  након саопштавања резултата теоретских провера остају на усмени део испита који ће почети у 15,00 часова.