Распоред одржавања семинара свих Београдских лига

13. јула 2018.

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА СУДИЈА

 

11.08.2018. од 09,45 – 10,00 – ОТВАРАЊЕ СЕМИНАРА 

18.08.2018. од 09,45 – 10,00 – ОТВАРАЊЕ СЕМИНАРА 

Председник ОФСБ – Недић Дејан

Комисија за теоретску проверу

 

СУДИЈЕ ЗОНСКЕ ЛИГЕ БЕОГРАДА

11.08.2018. – од 10,00 – 10,45 – предавања ПФИ

11.08.2018. – од 11,00 – 11,30 – теоретска провера

11.08.2018. – од 11,30 – 13,00 – УЕФА двд

11.08.2018. – од 13,00 – 13,15 – разговор са комесаром

11.08.2018. – од 13,15 – 13,30 – резултати теоретске провере

12.08.2018. – од 10,00 – 12,00 – физичка провера

 

СУДИЈЕ ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ЛИГЕ

11.08.2018. – од 14,00 – 14,45 – предавања ПФИ

11.08.2018. – од 15,00 – 15,30 – теоретска провера

11.08.2018. – од 15,30 – 17,00 – УЕФА двд

11.08.2018. – од 17,00 – 17,15 – разговор са комесаром

11.08.2018. – од 17,15 – 17,30 – резултати теоретске провере

12.08.2018. – од 12,00 – 14,00 – физичка провера

 

СУДИЈЕ ДЕВОЈКЕ ЗОНСКЕ И ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ЛИГЕ

12.08.2018. – од 14,00 – 15,00 – физичка провера

 

СУДИЈЕ МЕЂУОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

18.08.2018. – од 10,00 – 10,45 – предавања ПФИ

18.08.2018. – од 11,00 – 11,30 – теоретска провера

18.08.2018. – од 11,30 – 13,00 – УЕФА двд

18.08.2018. – од 13,00 – 13,15 – разговор са комесаром

18.08.2018. – од 13,15 – 13,30 – резултати теоретске провере

19.08.2018. – од 10,00 – 13,00 – физичка провера

СУДИЈЕ ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА      

18.08.2018. – од 10,00 – 10,45 – предавања ПФИ

18.08.2018. – од 11,00 – 11,30 – теоретска провера

18.08.2018. – од 11,30 – 13,00 – УЕФА двд

18.08.2018. – од 13,00 – 13,15 – разговор са комесаром

18.08.2018. – од 13,15 – 13,30 – резултати теоретске провере

19.08.2018. – од 10,00 – 13,00 – физичка провера

СУДИЈЕ ДЕВОЈКЕ МЕЂУОПШТИНСКЕ ЛИГЕ И ЛИГА МЛАЂИХ

КАТЕГОРИЈА

19.08.2018. – од 13,00 – 14,30 – физичка провера

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА ДЕЛЕГАТА

ДЕЛЕГАТИ СПОРТСКИ РАДНИЦИ СВИХ БГД ЛИГА      

12.08.2018. – од  09,00 – 10,00 – предавање ПФИ и пропозиције ФСБ

12.08.2018. – од  10,15 – 11,00 – теоретска провера

12.08.2018. – од 11,00 – 11,30 – разговор са комесаром

12.08.2018. – од  11,30 – 12,00 – резултати теоретске провере

ДЕЛЕГАТИ ИНСТРУКТОРИ – ПОСМАТРАЧИ СВИХ БГД ЛИГА      

12.08.2018. – од  14,00 – 15,00 – предавање ПФИ и Пропозције ФСБ

12.08.2018. – од  15,15 – 16,00 – теоретска провера

12.08.2018. – од 16,00 – 18,00 – анализа утакмице и УЕФА двд

12.08.2018. – од 18,00 – 18,15 – разговор са комесаром

12.08.2018. – од  18,15 – 18,30 – резултати теоретске провере

 

Теоретски део семинара за судије и делегате одржаће се у ОШ ,,Милан Ђ. Милићевић“, а физичке провере судија одржаће се на Ади циганлици, СЦ.Фудбалски савез Београда.

Све судије и делегати су обавезни да изврше лекарски преглед до почетка семинара. Судије могу своја лекарска уверења доставити и канцеларији ОФСБ до четвртка, 09.08.2018.године до 12 часова, а делегати своја лекарска уверења доносе лично на дан одржавања семинара.

Судије и делегати који не приложе потврду о лекарском прегледу неће моћи да присуствују семинару судија и делегата.

Судије које полажу испит за  стицање звања судије треће категорије  након саопштавања резултата теоретских провера остају на усмени део испита који ће почети у 14,00 часова.

У складу са ранијом донетом одлуком ИО да се чланарина за први излазак на семинар не плаћа, обавезна је уплата за излазак на поновни (други) излазак на семинар. Висина чланарине за други семинар је висина таксе у зависности од лиге на којој се налазите. Сврха уплате је чланарина за поновни семинар а рачун на који морате извршити уплату је 310-218342-34. Корисник је Фудбалски савез Београда.

 

Председник ОФСБ

Дејан Недић  с.р.