Опрема за Школу суђења

19. јануара 2018.

Обавештавају се полазници Школе суђења да у складу са ранијим договором, уколико желе да купе опрему прву рату у износу од 25 еура или у динарској противредности морају измирити најкасније до 01.02.2018.године до 12 часова ( донети лично у канцеларију ОФСБ). Друга рата мора најкасније да се измири до 20.02. и трећа до 09.03.2018. године. Кандидати који не изврше уплату прве рате до поменутог рока, сматраће се да су одустали од куповине опреме.

Приликом доношења прве рате у обавези сте да доставите висину и  тежину.

За додатне информације јавити се канцеларији ОФСБ

контакт тел: 011/2657-136 и 011/3617-540