Опрема за Школу суђења

7. фебруара 2017.

Сви полазници Школе суђења који су поручили опрему и извршили уплату прве рате обавезни су да од 13.02.-17.02. уплате другу рату.

Од 13.03.-17.03. је рок за уплату треће рате.