Обавештење за све судије

29. марта 2018.

Обзиром да све већи број клубова своје обавезе према службеним лицима измирује преко личних текућих рачуна службених лица обавезују се све судије које немају отворен текући рачун, да у складу са својим могућностима имају отворен текући код неке од банака.

Такође се обавезују судије да спецификацију трошкова коју добију од клубова попуне тачно и прецизно.