Распоред одржавања семинара за судије и делегате свих Београдских лига

25. јуна 2015.

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА

ОРГАНИЗАЦИЈА ФУДБАЛСКИХ СУДИЈА

 

ПЛАН СЕМИНАРА

ЗА ЈЕСЕЊИ ДЕО СЕЗОНЕ ТАКМИЧАРСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

 

ОФСБ организује Семинар за фудбалске судије и делегате – инструкторе и делегате – спортске раднике, који се налазе на листама Београдских лига.

 

ЦИЉ СЕМИНАРА

Едукација судија и делегата о битним питањима из Правила фудбалске игре, као и примена прописа и пропозиција ФС Београда.

Провера припремљености судија и делегата за обављање дужности на утакмицама Београдских лига и то:

  • – теоретска припремљеност, кроз полагање тестова
  • – физичка припремљеност, кроз полагање норми
  • – здравствено стање, кроз прегледе лекара-специјалисте

  

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА

08.08.2015. од 09,30 – 09,45 – ОТВАРАЊЕ СЕМИНАРА

Председник ОФСБ – Срђан   Јовановић

Комисија за теоретску проверу

СУДИЈЕ ЗОНСКЕ ЛИГЕ БЕОГРАДА

08.08.2015. – од 09,45 – 11,15 – предавања – ДВД

08.08.2015. – од 11,45 – 12,30 – теоретска провера

08.08.2015. – од 12,30 – 13,30 – разговор са комесаром

08.08.2015. – од 13,30 – 14,00 – саопштење резултата теор. провера

09.08.2015. – од 10,00 – 12,00 – физичка провера

СУДИЈЕ ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ЛИГЕ                        

08.08.2015. – од 09,45 – 11,15 – предавања – ДВД

08.08.2015. – од 11,45 – 12,30 – теоретска провера

08.08.2015. – од 12,30 – 13,30 – разговор са комесаром

08.08.2015. – од 13,30 – 14,00 – саопштење резултата теор. провера

09.08.2015. – од 12,00 – 14,00 – физичка провера

СУДИЈЕ ДЕВОЈКЕ ЗОНСКЕ И ПРВЕ БГД ЛИГЕ

 09.08.2015. – од 14,00 – 15,00 – физичка провера

 СУДИЈЕ МЕЂУОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

15.08.2015. – од 09,30 – 11,00 – предавања – ДВД

15.08.2015. – од 11,30 – 12,15 – теоретска провера

15.08.2015. – од 12,30 – 13,30 – разговор са комесаром

15.08.2015. – од 13,30 – 14,00 – саопшавање резултата теор. провера

16.08.2015. – од 10,00 – 12,00 – физичка провера

СУДИЈЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА        

15.08.2015. – од 09,30 – 11,00 – предавања – ДВД

15.08.2015. – од 11,30 – 12,15 – теоретска провера

15.08.2015. – од 12,30 – 13,30 – разговор са комесаром

15.08.2015. – од 13,30 – 14,00 – саопшавање резултата теор. провера

16.08.2015. – од 12,00 – 14,00 – физичка провера

СУДИЈЕ ДЕВОЈКЕ МЕЂУОПШТИНСКИХ ЛИГА И ЛИГА МЛАЂИХ

КАТЕГОРИЈА

16.08.2015. – од 14,00-15,00 – физичка провера

ДЕЛЕГАТИ СВИХ БЕОГРАДСКИХ ЛИГА

09.08.2015. – од 09,00 – 10,00 – предавања-ДВД

09.08.2015. – од 10,30 – 11,15 – теоретска провера

09.08.2015. – од 11,30 – 12,00 – пропозиције

09.08.2015. – од 12,00 – 13,00 – разговор са комесаром

09.08.2015. – од 13,00 – 13,30 – саопштавање резултата

Теоретски део Семинара за судије и делегате одржаће се у ОШ Милан Ђ. Милићевић, а физичке провере судија одржаће се у на стадиону Фудбалског клуба Партизан.

Све судије и делегати су обавезни да изврше лекарски преглед до почетка семинара и потврде приложе канцеларији ОФСБ-а, пре почетка семинара.

Судије и делегати који не приложе потврду о лекарском прегледу неће моћи да присуствују семинару судија и делегата.

Делегати свих лига потврду о лекарском прегледу достављају лично на сам дан тестирања.

Судије које   полажу испит за стицање звања судије треће категорије након саопштавања резултата теоретских провера остају на усмени део испита који ће почети у 14,30 часова.

 

Председник КУС ОФСБ                       Председник ОФСБ

 

Крстић Милан с.р.                            Јовановић Срђан с.р.