Бажно обавештење за све судије и делегате

2. новембра 2017.

Од наредног викенда судије и делегати морају да предају посебне налоге за исплату трошкова домаћину-организатору утакмице. Судијска тројка мора да преда посебан налог, и делегат утакмице такође мора да преда посебан налог.

Налози се могу преузети на http://ufsbeograda.com/nalozi/