Комисије

Дисциплинска комисија
Вуксановић Борислав
Боровић Јован
Марковић Зоран                                                                                                                                                                                                                                                   секретар Комисије Јовановић Јелена

Здравствена комисија
др Атић Душко
др Гашић Бранислав                                                                                                                                                                                                                                                       др Радивојевић Ненад                                                                                                                                                                                                                                                 секретар Комисије Зоран Крстић

Комисија за Нормативна акта
Јовановић Зоран
Стојановић Мирослав
Вељковић Љубинко
Катанчевић Далибор

Испитна комисија
Чолић Душан
Јеремић Милан
Филиповић Крстивоје
Вукадиновић Миленко
Филиповић Дејан